Belgische Unie - Union Belge

Centrumpartij voor nationale eenheid - parti centriste pour l'union nationale.
 
HomeHome  CalendarCalendar  FAQFAQ  SearchSearch  MemberlistMemberlist  UsergroupsUsergroups  RegisterRegister  Log in  

Share | 
 

 DE SLOOP VAN BELGIË - LA DEMOLITION DE LA BELGIQUE

Go down 
Go to page : Previous  1 ... 8 ... 12, 13, 14, 15, 16  Next
AuthorMessage
Bruno

avatar

Number of posts : 3228
Location : Leuven-Louvain - La Belgique une et indivisible ! Het ene en ondeelbare België !
Registration date : 2008-11-23

PostSubject: Re: DE SLOOP VAN BELGIË - LA DEMOLITION DE LA BELGIQUE   Sun Aug 07, 2011 6:16 pm

Back to top Go down
View user profile
Belgica
Admin
avatar

Number of posts : 5604
Location : BELGIE - BELGIQUE - BELGIEN - BELGIUM
Registration date : 2008-11-19

PostSubject: Re: DE SLOOP VAN BELGIË - LA DEMOLITION DE LA BELGIQUE   Mon Aug 08, 2011 8:59 pm

Ja, leuk. Laughing

En de dikke had waarschijnlijk ook een gat in zijn broek. Kijk maar eens naar de reactie van de dame rechtsonder. Laughing

_________________
L'union fait la force ! Eéndracht maakt macht !
Back to top Go down
View user profile
Belgica
Admin
avatar

Number of posts : 5604
Location : BELGIE - BELGIQUE - BELGIEN - BELGIUM
Registration date : 2008-11-19

PostSubject: Re: DE SLOOP VAN BELGIË - LA DEMOLITION DE LA BELGIQUE   Tue Aug 09, 2011 12:05 pm

Totaal gek, die Wouter. Ten eerste trekken de internationale markten zich geen bal aan van BHV. Ten tweede is communautair gezien alles aan alles gekoppeld. Dus Markske is eraan voor de moeite en hij zal persoonlijk voor de schade mogen opdraaien.

Totalement dingue, ce Wouter. Premièrement, les marchés financiers s'en foutent totalement de BHV. Deuxièmement, sur le plan communautaire, tout est lié. Il sera tenu responsable du dommage à titre personnel.
DE STANDAARD

Beke: 'Eerst BHV, dan begroting'

dinsdag 09 augustus 2011, 08u35
Bron: hln
Auteur: kld

CD&V-voorzitter Wouter Beke blijft erbij dat de onderhandelingen eerst over het communautaire moeten gaan, ondanks de economische storm die de markten wereldwijd teistert. 'Eerst BHV, dan pas de begroting. Anders doen we niet mee', zegt Beke in Het Laatste Nieuws.

'Afspraken zijn afspraken. Ik eis dat iedereen zich daaraan houdt', aldus Beke. 'Men hoeft mij er niet van te overtuigen dat de financiële situatie ernstig is, maar in de regeringsgesprekken is de volgorde duidelijk afgesproken: eerst BHV.'

Beke maakt zich geen zorgen dat dit ook zal gebeuren. 'Half juli zeiden de andere onderhandelaars toch dat we op een zucht van een akkoord over BHV stonden? Wel, laten we die laatste zucht er nu maar uitpersen. Als men dat ernstig meende, zal het geen kwestie van maanden of weken zijn eer BHV gesplitst is, maar één van enkele dagen.'

Rating

Beke laat zich niet opjagen door de rapporten van de kredietbeoordelaars. Die dreigen ermee de Belgische rating te verlagen als ons land niet versneld de schuld afbouwt en economische maatregelen neemt om meer mensen aan de slag te houden en de pensioenlast terug te dringen.

'Ik zal niet aanvaarden dat Elio Di Rupo parallel met een tweede onderhandelingstafel start. Wil hij dat toch, dan zullen er hooguit zeven partijen aanschuiven. De achtste, CD&V, zal dat niet doen.'


_________________
L'union fait la force ! Eéndracht maakt macht !
Back to top Go down
View user profile
Belgica
Admin
avatar

Number of posts : 5604
Location : BELGIE - BELGIQUE - BELGIEN - BELGIUM
Registration date : 2008-11-19

PostSubject: Re: DE SLOOP VAN BELGIË - LA DEMOLITION DE LA BELGIQUE   Wed Aug 10, 2011 2:32 pm

Tout cela en attendant la nouvelle Belgique unitaire. Wink

LA LIBRE BELGIQUE

©️ D.R.

Négociations: "On assiste à une guerre de chefs"

Mathieu Colleyn

Mis en ligne le 10/08/2011
Personne n’a encore aperçu la sortie de l’auberge.

Quatorze mois après les élections, il n’y aurait donc toujours pas le feu au lac Belgique : le gouvernement en affaires courantes assure le boulot, et on a huit partis qui veulent négocier sur des dossiers déminés cent fois.

Et pour l’heure : "On assiste à une guerre de chefs, souffle un proche des négociations. Di Rupo veut prendre le pouvoir alors qu’il ne l’a pas encore et Yves Leterme veut le garder alors qu’il ne l’a plus totalement. Yves Leterme qui dit que Di Rupo doit faire le budget et en même temps le CD&V ne lui fait pas un cadeau en imposant le dossier BHV. Et Reynders qui met la pression alors que son parti est le moins prêt à faire un accord institutionnel. On est dans un jeu d’ego et de positionnement politique."

Et personne n’a encore aperçu la sortie de l’auberge.


_________________
L'union fait la force ! Eéndracht maakt macht !
Back to top Go down
View user profile
Bruno

avatar

Number of posts : 3228
Location : Leuven-Louvain - La Belgique une et indivisible ! Het ene en ondeelbare België !
Registration date : 2008-11-23

PostSubject: Re: DE SLOOP VAN BELGIË - LA DEMOLITION DE LA BELGIQUE   Thu Aug 11, 2011 1:37 pm

De belachelijke voorstellen van wallingant Di Rupo over BHV en Brussel op een rijtje:
http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=2N3DU5JT

BRUSSEL - De juridische toetsing van formateur Elio Di Rupo's wetsvoorstellen over BHV en Brussel moet tegen volgende week rond zijn. ‘De Standaard' geeft u een inkijk in de negen voorstellen die op tafel liggen.
De Vlaamse oppositiepartijen N-VA en Vlaams Belang hielden de wetsvoorstellen over BHV en Brussel de afgelopen weken al uitvoerig en streng tegen het licht. Veel positiefs valt er volgens hen niet te melden.

1. BHV

‘Dit wetsvoorstel (...) voorziet voor de verkiezing van de Kamer van volksvertegenwoordigers in de instelling van drie kieskringen in de voormalige provincie Brabant die zoals elders in het land samenvallen met de provinciegrenzen: een kieskring Vlaams-Brabant en een kieskring Waals-Brabant, en een specifieke kieskring Brussel-Hoofdstad (...)'

‘De kiezers in de faciliteitengemeenten hebben “de keuze een stem uit te brengen hetzij voor een lijst van de kieskring Vlaams-Brabant hetzij voor een lijst van de kieskring Brussel-Hoofdstad”.'

In het wetsvoorstel over BHV worden de zes faciliteitengemeenten gegroepeerd in een ‘kieskanton' Sint-Genesius-Rode. Volgens Bart Laeremans (Vlaams Belang) is daar geen enkele reden toe. Hij vreest dat de aparte verkiezingsresultaten van dat kanton gebruikt zullen worden om de afkalvende resultaten van de Vlaamse lijsten in de verf te zetten. De combinatie van de afschaffing van de apparentering en het behoud van de kiesdrempel betekent volgens hem ‘dat elke stem voor een Vlaamse partij een verloren stem is, want in Brussel zitten die allemaal onder de kiesdrempel'.

Door de taalwetten uit 1966 te wijzigen wordt BHV meteen achter een stevige parlementaire grendel gestopt. Om die wetten te wijzigen, is namelijk een bijzondere meerderheid nodig: twee derde én een meerderheid in elke taalgroep. De bepalingen over de samengevoegde arrondissementen Brussel-Hoofdstad en Halle-Vilvoorde worden uit de wet geschrapt.

2. Contentieux

‘Het Grondwettelijk Hof zal voortaan als enige instantie bevoegd zijn om, op rechtstreekse vordering, de vernietiging of schorsing uit te spreken van alle normen (decreten, reglementen) en administratieve handelingen die een schending inhouden van de waarborgen, juridische regelingen en taalrechten die van toepassing zijn in de faciliteitengemeenten.'

De Vlaamse oppositiepartijen vrezen dat met deze aanpak van de contentieux rond de taalgeschillen de hele rondzendbrief-Peeters voor het Grondwettelijk Hof kan worden aangevochten.

3. Financiering Brussel

‘De hoofdstedelijke en grootstedelijke functie van Brussel confronteert de Brusselse instellingen met grote uitdagingen (...)

Daarom is een verhoging van de specifieke financiering aangewezen. Te dien einde wordt voorzien in een progressieve herfinanciering ten belope van 461 miljoen euro tegen 2015.'

Di Rupo legt 155 van die 461 miljoen vast voor Europese toppen, de belasting van het openbaar vervoer door pendelaars en de roerende voorheffing die Brussel misloopt door de vele vrijgestelde overheidsgebouwen en ambassades. Het totaal zal onder meer gefinancierd moeten worden met een ‘pendelaarsdotatie'.

De N-VA wijst erop dat ook de 125miljoen euro van het Beliris-fonds verankerd wordt in de financieringswet, terwijl daar nu elk jaar een politiek akkoord voor gegeven moet worden.

‘Brussel zou al fors kunnen besparen als het de financiering van een reeks verplichtingen van de gemeenschappen en lokale besturen zou stopzetten', luidt het bij Vlaams Belang.

4. Taalgebruik randgemeenten

‘(...) stellen de diensten die afhangen van de zes randgemeenten evenals hun OCMW, de oproepingen, briefwisseling en administratieve documenten op in het Frans, gedurende een periode van zes jaar te rekenen van het verzoek dat in die zin is gedaan door de betrokkenen'

De rondzendbrief-Peeters bepaalde dat een aanvraag voor documenten in het Frans telkens opnieuw moest gebeuren. Het wetsvoorstel maakt daar één keer om de zes jaar van. Op elke document dat de gemeente verstuurt, zal –in het Frans én Nederlands – nog eens vermeld staan dat de mogelijkheid bestaat om ze in het Frans te ontvangen.

Om zes jaar lang aan die taalvoorkeur van de inwoners tegemoet te komen, moeten de gegevens opgeslagen worden door de plaatselijke administratie. ‘Kan niet', zegt Laeremans. ‘Dat komt neer op een talentelling en dat is absoluut verboden.'

5. De burgemeesters

‘Als de gewestelijke autoriteit weigert, zal de kandidaat-burgemeester die niet is aangewezen, de mogelijkheid hebben om rechtstreeks beroep in te stellen bij het Grondwettelijk Hof, dat binnen een termijn van 120 dagen een uitspraak doet over het beroep (...) Als het beroep gegrond wordt verklaard, wordt de kandidaat-burgemeester van rechtswege benoemd.'

Dat de balorige burgemeesters uit de Rand verhaal kunnen halen bij het paritair samengestelde Grondwettelijk Hof en niet meer bij een eentalige kamer van de Raad van State, is de Vlaamse oppositie een doorn in het oog.

Volgens de N-VA zal Vlaanderen op die manier de voogdij verliezen over de benoeming van de burgemeesters: ‘Het Grondwettelijk Hof kan voortaan burgemeesters in de Rand benoemen, tegen de beslissing van de Vlaamse regering in.'

6. Constitutieve autonomie

‘De constitutieve autonomie wordt ingevoerd ten gunste van de Duitstalige Gemeenschap en het Brussels Hoofdstedelijke Gewest. In het Brussels Hoofdstedelijke Gewest zal ze in werking kunnen worden gesteld overeenkomstig de regels voor de stemming bij bijzondere meerderheid.'

Brussel mag met dit voorstel, net als Vlaanderen en Wallonië, de werkingsregels van zijn instellingen veranderen. De bijzondere meerderheid waarvan sprake betekent én een tweederdemeerderheid én een meerderheid in elke taalgroep. Maar, als aan die laatste voorwaarde dertig dagen lang niet voldaan raakt, zou ook één derde in elke taalgroep volstaan.

Volgens de Vlaamse criticasters betekent dit dat de Brusselse instellingen voortaan kunnen veranderd worden tegen een meerderheid van de Brusselse Vlamingen in. Vlaams Belang merkt daarenboven op dat Brussel op dit punt dus een gewest wordt als de andere, iets waar Vlaanderen huiverachtig tegenover staat.

7. Metropolitane gemeenschap

‘Nauwe samenwerkingsverbanden tussen Brussel en zijn hinterland zijn essentieel en voordelig voor elk van de drie gewesten. (...) Om die samenwerking actief te promoten, zal een grootstedelijke gemeenschap gecreëerd worden (...) De vertegenwoordigers van de gewestregering zullen er in zetelen (...)

Die nieuwe instelling zou in een breed gebied rond Brussel in gewestmateries samenwerken rond Ruimtelijke Ordening, Verkeer, Werkgelegenheid.Ook de provincies en individuele gemeenten zouden kunnen toetreden.

In een aantal Vlaamse partijen is daarop geen kritiek. Maar Vlaams Belang en zeker de harde factie in de N-VA zijn negatief. Dit komt neer op het tenietdoen van de splitsing van BHV: de inmenging in Vlaams gebied door Brussel (en Wallonië) wordt georganiseerd. Het bestempelen van het hele gebied als ‘grootstedelijk gebied' komt neer op een aanslag op de eigenheid van de landelijke Vlaamse randgemeentenen een indirecte aansluiting bij het Brussels Gewest.

8. Mobiliteit

‘De bijzondere wet bepaalt dat een op- of afrit van de Ring rond Brussel niet gesloten noch onbruikbaar gemaakt kan worden, zonder de voorafgaandelijke toestemming van de drie gewesten.'

‘Waar is de wederkerigheid?', vraagt men zich aan Vlaamse kant af. Wallonië en Brussel krijgen een veto als Vlaanderen op- of afritten wil sluiten, maar Vlaanderen mag niet verbieden dat Brussel sommige tunnels afsluit.

9. Taalwetgeving Brussel

Gewestelijke diensten

De bepaling dat niet ieder personeelslid maar wel elke dienst tweetalig moet zijn, blijft behouden. Er komen ‘vaste' taalkaders in plaats van taalkaders die variëren naargelang het werkvolume. Het huidige gemiddelde voor de Nederlandstaligen is 28 procent. Wouter Beke hield het op 30 procent,Di Rupo wil dat verankeren op 20 procent. Hij riskeert daarmee zware Vlaamse kritiek.

Spoeddiensten ziekenhuizen, brandweer en ambulances

Altijd en overal moet de tweetaligheid van de dienst verzekerd zijn, dus er moet altijd minstens één arts en één verpleegkundige van elke taalrol aanwezig zijn. De afgezwakt versie luidt: één arts en verpleegkundige met een taalbrevet. Voor de ambulances zou individuele tweetaligheid geëist worden voor ‘een bepaald percentage' van het ‘operationeel personeel'. De Vlaamse oppositie ziet een vooruitgang tegenover de werkelijkheid, maar vreest voor de naleving van de regels.

Gemeenten

Er wordt afgestapt van de tweetaligheid van elke ambtenaar, de tweetaligheid van de dienst volstaat. Voor het leidinggevend niveau zou de verdeling 50/50 zijn. Op een lager niveau moet elke taalgroep tenminste 25 procent van de dienst uitmaken.

Als het kader voor een rol onvoldoende (75 of 50 procent) is ingevuld, mag geen personeel van de andere taalrol nog benoemd worden. De tweetaligheid van het personeel wordt daarmee verlaten, vinden de N-VA en Vlaams Belang. Die laatste partij spreekt zelfs van een capitulatie voor de jarenlange boycotacties van de Franstalige Brusselaars in de gemeenten.
Back to top Go down
View user profile
Belgica
Admin
avatar

Number of posts : 5604
Location : BELGIE - BELGIQUE - BELGIEN - BELGIUM
Registration date : 2008-11-19

PostSubject: Re: DE SLOOP VAN BELGIË - LA DEMOLITION DE LA BELGIQUE   Tue Aug 16, 2011 12:31 pm

Er wordt NIETS meer gesplitst ! Plus rien ne sera scindé !

DE STANDAARD

Caroline Gennez: 'BHV splitsen is eigenlijk niet zo ingewikkeld'

dinsdag 16 augustus 2011, 10u15
Bron: vrt
Auteur: rvs

Volgens Caroline Gennez zal het deze keer wel lukken om BHV te splitsen. Dat zei ze in een interview op het radioprogramma De Ochtend. Ze ziet de deelname van de MR niet als een onoverkomelijk probleem.

Caroline Gennez heeft er terug zin in: 'We hebben nu vakantie gehad, nu is er geen enkel excuus meer om niet meteen door te onderhandelen, om eerst BHV te splitsen en dan de financiële markten gerust te stellen.'

Volgens Gennez is de splitsing van BHV eigenlijk niet zo ingewikkeld: 'Er liggen grondwetsvoorstellen op tafel die een grondwettelijke verankering hebben gekregen, daar heeft de formateur aan gewerkt, vandaag komt er ook advies van de juridische dienst van de kamer, en dan is dat een kwestie van dagen.'

'We zijn nu zover dat er acht onderhandelende partijen rond de tafel zitten die de overtuiging hebben dat dit land samen moet blijven',legt Gennez uit waarom er nu wel een akkoord rond BHV zal gevonden worden. 'De eerste voorwaarde is dan dat B-H-V gesplitst wordt. De Franstaligen hebben nu de keuze: ofwel lossen we die problematiek op, ofwel gaan er verkiezingen komen die over de splitsing van het land gaan.'

MR & N-VA

Gennez vindt het niet erg dat MR en FDF samen aan de onderhandelingstafel zullen zitten: 'Het zou vreemd zijn om bij de start van de onderhandelingen te zeggen dat je geen rekening houdt met een kartelpartner.' Ook de MR heeft er volgens Gennez belang bij dat de regering, en dus een economische stabiliteit, er komt. 'En daarvoor moet BHV gesplitst worden.'

Gennez zegt triest te zijn dat de N-VA niet capabel is om een akkoord. 'Dat is de essentie van de democratie, je houdt verkiezingen, haalt zetels en probeert dan oplossingen te creëeren. Maar als je daar niet toe in staat bent dan zet je jezelf aan de kant.'

'De achterban van N-VA wordt niet klaargemaakt om een akkoord rond een staatshervorming te maken',verklaart Gennez waarom de onderhandelingen volgens haar beter zullen verlopen zonder de partij. 'Het blijft een wij-zij-denken, Walen tegen Vlamingen, alles wordt communautair ingekleurd.'

Gennez breekt ook een lans voor een deelname van Groen! aan de regering: 'de Groenen zijn numeriek niet nodig om een regering te vormen, maar ze hebben wel constructief meegewerkt. Het zou vreemd zijn als ze daarvoor aan de kant worden gezet, terwijl mensen die niet constructief zijn constant in de aandacht staan.'

Economische crisis

De economische crisis moet niet voor BHV behandeld worden, aldus Gennez: 'Zo lang BHV niet gesplitst is zijn alle politieke discussies in dit land ijdel geworden.' Daarna moet de regering volgens haar eerst de financiële sector reguleren, op Europees en Belgisch niveau. ' In 2008 hebben we de banken gered, daardoor moeten we nu zo'n grote besparingsinspanning gaan leveren.' Reguleren is volgens Gennez de enige oplossing om dat in de toekomst te vermijden.

Het tweede belangrijk taak voor de regering is volgens Gennez de hervorming van het pensioenstelsel en van de arbeidsmarkt. 'De enige manier om Londense en Spaanse toestanden te voorkomen is om jongeren hoop te geven op een job en een toekomst.'

Gennez vindt dat de begroting een prioriteit is voor de regeringsonderhandelingen, maar zegt dat er in elk geval hervormingen nodig zullen zijn op alle fronten: 'Als je 22 miljard euro moet besparen tegen 2015, dan zijn er geen 100 manieren om dat te doen. Dan zorg je dat je zuinig bent en saneert, maar je werkt ook aan de inkomstenkant en dan moeten links en rechts hun taboes laten varen. De beste manier om te besparen is door mensen aan het werk te zetten.'Goed van Charles Michel ! Espérons qu'il continue dans cette voie !

DE STANDAARD

Michel: 'MR en FDF onderhandelen samen'

dinsdag 16 augustus 2011, 06u24
Bron: belga
Auteur: sdg

Op de dag dat de onderhandelingen na ruim drie weken weer hervatten, zet MR-voorzitter Charles Michel meteen even de puntjes op de i. MR en FDF zullen wel degelijk samen onderhandelen, benadrukt hij in een interview met Le Soir. 'We zijn geen toevallig kartel.'

Wie hoopt dat de Franstalige liberalen de partij van communautaire stokebrand Olivier Maingain zullen lossen, is eraan voor de moeite. De voorzitters van MR en FDF 'zullen bij elke etappe samen analyseren in welke mate de onderhandelingen overeenkomen met onze notie van het algemeen belang, met onze bezorgdheden ook over een stabiliserende staatshervorming voor het land', aldus Michel.

Bovendien moet CD&V zich geen illusies maken. 'Er is een globaal akkoord nodig over de staatshervorming en de sociaaleconomische kwesties', laat Michel voorts optekenen. De Vlaamse christendemocraten eisen een oplossing voor BHV alvorens ze de rest van het werk willen aanvatten.

'Zij die denken dat slechts aan één kant van de taalgrens toegevingen gedaan zullen moeten worden, die dromen', luidt het voorts. Voor Michel 'zal er geen akkoord zijn als niet elkeen de sterke wil heeft om te slagen. En er zal geen oplossing komen beneden alle waardigheid.'


_________________
L'union fait la force ! Eéndracht maakt macht !
Back to top Go down
View user profile
Belgica
Admin
avatar

Number of posts : 5604
Location : BELGIE - BELGIQUE - BELGIEN - BELGIUM
Registration date : 2008-11-19

PostSubject: Re: DE SLOOP VAN BELGIË - LA DEMOLITION DE LA BELGIQUE   Wed Aug 17, 2011 1:42 pm

Heel goed. Niet toegeven aan die flaminganten ! Er is al genoeg toegegeven. Très bien. Ne pas faire de concessions à ces flamingants ! Déjà trop de choses ont été concédées.DE STANDAARD

BHV-voorstellen Di Rupo zijn onaanvaardbaar voor Maingain

woensdag 17 augustus 2011, 12u24
Bron: belga
Auteur: rvs

'Als we enkel de voorstellen van formateur Elio Di Rupo als basis voor de onderhandelingen nemen, kunnen we evengoed niet aan tafel gaan zitten.' Dat zegt FDF-voorzitter Olivier Maingain woensdag in De Morgen. Hij haalt meteen zijn stokpaardje, de uitbreiding van Brussel, terug van stal.

De Vlaamse partijen lieten al verstaan dat er niet veel onderhandelingsmarge zit op de voorstellen die Di Rupo formuleerde voor Brussel-Halle-Vilvoorde. Olivier Maingain is het daar niet mee eens: 'Wij zullen niet alleen amendementen op de huidige voorstellen indienen, maar ook onze eigen voorstellen formuleren.'

Maingain is ook niet onder de indruk van de stelling dat de keuze nu bestaat uit BHV splitsen of nieuwe verkiezingen. 'Dat soort dreigementen vind ik overdreven en heeft men in 2005 en 2007 ook al gebruikt.' Hij waarschuwt verder dat ons land, gezien de internationale economische situatie, zich geen kiescampagne kan permitteren.

Uitbreiding Brussel

Maingain wil ten slotte ook over de uitbreiding van Brussel onderhandelen. Hij ziet geen enkele reden waarom 'een eis die ondersteund wordt door alle Franstalige partijen' niet kan besproken worden.


Maingain zit waarschijnlijk zelf niet aan de onderhandelingstafel. Toch bestaat er geen twijfel over dat hij zal wegen op de besprekingen.

_________________
L'union fait la force ! Eéndracht maakt macht !
Back to top Go down
View user profile
Bruno

avatar

Number of posts : 3228
Location : Leuven-Louvain - La Belgique une et indivisible ! Het ene en ondeelbare België !
Registration date : 2008-11-23

PostSubject: Re: DE SLOOP VAN BELGIË - LA DEMOLITION DE LA BELGIQUE   Thu Aug 18, 2011 3:02 pm

Hopelijk houdt het kartel MR-FDF stand. Die wallingantische onnozelaar van een Michel is een gevaarlijk manneke.

http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20110818_042

Onkelinx roept op tot discretie

MR-voorzitter Charles Michel heeft donderdag met formateur Elio Di Rupo gepraat. Michel verklaarde bij zijn aankomst dat de nota-Di Rupo volstaat om te beginnen onderhandelen over BHV. Ondertussen is Laurette Onkelinx (PS) bij de formateur.

Na premier Leterme, SP.A-voorzitster Caroline Gennez en Open VLD-voorzitter Alexander De Croo op dinsdag en Jean-Michel Javaux, voorzitter van Ecolo, op woensdag, waren Michel en Onckelinx nummer vijf en zes in het rondje gesprekspartners van formateur Di Rupo.

Onkelinx sprak voor aanvang van haar afspraak met Di Rupo kort met de pers. Ze benadrukte het belang van discretie tijdens de onderhandelingen: 'We moeten rond de tafel onderhandelen en niet via de pers. We moeten absoluut een akkoord hebben, anders zal de bevolking geconfronteerd worden met maatregelen die zeer zwaar zullen wegen op alle gezinnen. Dat is niet mijn bedoeling.'

Michel

Michel verklaarde bij aankomst dat de nota-Di Rupo voor hem volstaat om te beginnen met de onderhandelingen rond Brussel-Halle-Vilvoorde. De MR zal wel wijzigingen voorstellen aan de tekst, aldus Michel, maar dat zullen de Vlaamse partijen volgens hem ook doen.

Daarmee laat hij een ander geluid horen dan Olivier Maingain, voorzitter van kartelpartner FDF. Die liet woensdag nog weten dat hij de voorstellen van Di Rupo voor BHV als onvoldoende beschouwde.

Donderdag kwam Maingain met drie amendementen rond elementen die hij noodzakelijk achtte om te onderhandelen, waaronder de uitbreiding van Brussel. Daarover sprak Michel zich niet uit. De uitspraken en de positie van Maingain vormen ongetwijfeld een heet hangijzer tijdens de gesprekken met de formateur.

Michel verklaarde ook nog dat hij tijdens de onderhandelingen een dam wou opwerpen tegen het separatisme en het preseparatisme.

Planning

Momenteel is Di Rupo in overleg met partijgenote Laurette Onkelinx. Later vandaag heeft de formateur nog een gesprek op de agenda staan met CDH-voorzitster Joelle Milquet.

Morgenvroeg praat de formateur nog met Groen-voorzitter Wouter Van Besien, in de namiddag komen alle partijvoorzitters voor het eerst samen.
[u]
Back to top Go down
View user profile
Belgica
Admin
avatar

Number of posts : 5604
Location : BELGIE - BELGIQUE - BELGIEN - BELGIUM
Registration date : 2008-11-19

PostSubject: Re: DE SLOOP VAN BELGIË - LA DEMOLITION DE LA BELGIQUE   Mon Aug 22, 2011 9:42 pm

Alvast niet de fout van de B.U.B. ! Ze zouden beter wat meer naar ons luisteren. Certainement pas la faute du B.U.B. ! Ils feraient mieux de nous écouter.

LA LIBRE BELGIQUEDe Gucht: "On est en train de mettre ce pays dans la merde"

BELGA

Mis en ligne le 22/08/2011

Le commissaire européen et ancien ministre des Affaires étrangères Karel De Gucht se montre pessimiste sur le climat politique belge et sur la capacité de la classe politique, y compris au sein de son propre parti, de parvenir à un accord.

Dans un entretien accordé à l'hebdomadaire Humo, il met en garde contre le risque que la Belgique soit placée sous tutelle européenne faute de mesures d'économie. Selon M. De Gucht, la Belgique devra économiser 6 milliards d'euros l'an prochain. Vouloir conclure d'abord la négociation sur Bruxelles-Hal-Volvorde, comme le font les huit partis engagés dans la négociation institutionnelle, relève d'après lui, de "petits jeux idiots".

Le commissaire accuse les hommes politiques belge d'être "morts de peur face à l'électeur". "Avec une telle attitude, on ne peut pas faire de politique. Quand les politiciens oseront-ils enfin défendre leurs idées?" s'interroge-t-il.

Se déclarant "pessimiste sur la capacité du personnel politique belge de résoudre les problèmes", il met en garde contre les dérapages budgétaires, en rappelant que la Commission européenne aura à l'avenir la possibilité de sanctionner les pays en dérapage budgétaire. "On est en train de mettre ce pays dans la merde", conclut le commissaire européen.


Seule question: ces politiciens "belges" sont-ils encore à même de diriger le pays? Seule réponse: NON. Alors, qu'ils dégagent.

C'est comme dit ce monsieur:

uvenal efrelec - Belgique
22.08.11 | 20h34


Une fois de plus, DE GUCHT méprise la langue de bois. Une fois de plus, il a raison: jamais la dette ne se dégonflera, jamais,le défi du vieillissement ne sera abordé...

Il n'a tort que sur un point.

Il crache dans la soupe qui l'a nourri car il appartient à la même classe politique que celle qu'il dénonce, il en possède l'ADN...

Mais il est immunisé des effets collatéraux de sa franchise jusqu'au crematorium!

_________________
L'union fait la force ! Eéndracht maakt macht !
Back to top Go down
View user profile
Belgica
Admin
avatar

Number of posts : 5604
Location : BELGIE - BELGIQUE - BELGIEN - BELGIUM
Registration date : 2008-11-19

PostSubject: Re: DE SLOOP VAN BELGIË - LA DEMOLITION DE LA BELGIQUE   Tue Aug 23, 2011 5:01 pm

Ces négociations à huis clos, tellement importantes pour l'avenir du pays, devraient être menées au parlement dont les décisions devraient ensuite faire l'objet d'une consultation populaire. Mais la particratie n'en a rien à cirer du bas peuple.


LA LIBRE BELGIQUE

Belga

Quelle est l’ambiance des négociations?

Francis Van de Woestyne

Mis en ligne le 23/08/2011

En négociant à la présidence de la Chambre, les participants peuvent aller et venir sans rencontrer de journalistes.

L'ambiance est bonne au 10, rue de la Loi. Pas euphorique, mais bonne. Pour cela, on peut faire confiance à Elio Di Rupo. Il sait bien que ce qui est essentiel, dans ce genre de négociations, c’est de créer un climat de confiance et de permettre que les gens se détendent, se découvrent. Raison pour laquelle les premières réunions offrent simplement aux protagonistes l’occasion d’exposer ce qui leur convient ou ce qui les chiffonne dans les trois dossiers chauds de la semaine: BHV, loi spéciale de financement et transfert de compétences.

Tous les anciens vous le diront: pour qu’une négociation réussise, il est indispensable de créer des liens, de faire en sorte que les participants se sentent embarqués sur le même radeau et aient cette même volonté d’éviter le naufrage. Pour ce faire, Elio Di Rupo a soigneusement déterminé son plan de table. Il a installé, en face de lui, le président du CD&V, Wouter Beke et à côté de ce dernier, Charles Michel. Il sait que la négociation institutionnelle se jouera en partie entre ces deux-là (on y reviendra). Face à Charles Michel, siège l’éminence grise du formateur, Anne Poutrain, la directrice du centre d’études du PS.

A la gauche de Beke, se trouve Laurette Onkelinx (PS). Beke est ainsi "cerné". Di Rupo a mis à sa gauche, Alexander De Croo, le président du VLD, l’autre "dur à cuire". En bout de table, il a choisi d’installer ses deux alliées objectives, Joëlle Milquet (CDH) et Caroline Gennez (SP.A).

Et à l’autre bout, siègent les deux écologistes, Jean-Michel Javaux et Wouter Van Besien, unis à la vie à la mort. Voilà pour l’ambiance et le décor. Qui est tout sauf le fruit du hasard. De plus, en négociant à la présidence de la Chambre, les participants peuvent aussi aller et venir sans rencontrer de journalistes (souvenez-vous des petits phrases assassines balancées à l’entrée de Val Duchesse en 2007...).


_________________
L'union fait la force ! Eéndracht maakt macht !
Back to top Go down
View user profile
Bruno

avatar

Number of posts : 3228
Location : Leuven-Louvain - La Belgique une et indivisible ! Het ene en ondeelbare België !
Registration date : 2008-11-23

PostSubject: Re: DE SLOOP VAN BELGIË - LA DEMOLITION DE LA BELGIQUE   Tue Aug 23, 2011 5:32 pm

Un accord à tout prix Rolling Eyes

http://www.lalibre.be/actu/crise-politique/article/680349/ecolo-lance-un-avertissement-au-fdf.html

Ecolo lance un avertissement au FDF

belga

Mis en ligne le 22/08/2011
"Le terrain (de négociation), c'est la note du formateur (le président du PS Elio Di Rupo, ndlr). Attention! J'entends Olivier Maingain poser ses 'conditions' à la scission de BHV et parler de choses qui ne figurent pas dans la note... Aller rechercher des points imbuvables comme il l'a fait! ", commente-t-il, appelant à "ne pas changer de terrain en cours de match".

Le sénateur de Communauté Marcel Cheron, expert institutionnel chez Ecolo, a mis en garde lundi dans Le Soir contre le danger de trop s'éloigner de la note du formateur comme semble le faire à ses yeux le président des FDF, Olivier Maingain (MR).

"Le terrain (de négociation), c'est la note du formateur (le président du PS Elio Di Rupo, ndlr). Attention! J'entends Olivier Maingain poser ses 'conditions' à la scission de BHV et parler de choses qui ne figurent pas dans la note... Aller rechercher des points imbuvables comme il l'a fait! ", commente-t-il, appelant à "ne pas changer de terrain en cours de match".

M. Maingain a remis jeudi l'accent sur l'élargissement de Bruxelles, la ratification de la convention-cadre du Conseil de l'Europe sur la protection des minorités nationales et l'extension des compétences de la Communauté française en périphérie bruxelloise, trois éléments que les partis flamands associés aux négociations - et le CD&V en particulier - refusent d'aborder.

Jugeant que le président du MR Charles Michel avait donné "la bonne impulsion" au MR, Marcel Cheron estime qu'il est "dans l'intérêt de la cohésion des francophones" que celui-ci "réussisse".
Back to top Go down
View user profile
myckilem
Admin


Number of posts : 331
Location : Liège
Registration date : 2009-05-31

PostSubject: Re: DE SLOOP VAN BELGIË - LA DEMOLITION DE LA BELGIQUE   Tue Aug 23, 2011 9:31 pm

Ces négociations à huis clos, tellement importantes pour l'avenir du pays, devraient être menées au parlement dont les décisions devraient ensuite faire l'objet d'une consultation populaire. Mais la particratie n'en a rien à cirer du bas peuple.


C'est le cas de le dire lol!

_________________
Rex, Natio et Populi
Back to top Go down
View user profile http://Myckilem.over-blog.com
Bruno

avatar

Number of posts : 3228
Location : Leuven-Louvain - La Belgique une et indivisible ! Het ene en ondeelbare België !
Registration date : 2008-11-23

PostSubject: Re: DE SLOOP VAN BELGIË - LA DEMOLITION DE LA BELGIQUE   Thu Sep 01, 2011 1:16 pm

http://www.gva.be/nieuws/binnenland/aid1074177/onafhankelijk-wallonie-moet-corridor-naar-de-zee-hebben.aspx

"Onafhankelijk Wallonië moet corridor naar de zee hebben"


10:23 Update Als België splitst, moeten de Walen dan eigenlijk geen corridor naar de zee krijgen? En moet dit het Albertkanaal worden om de haven van Luik te ondersteunen? Die vragen stelde procureur-generaal Leclercq zich zopas in zijn plechtige rede ter gelegenheid van de opening van het gerechtelijk jaar op het Hof van Cassatie in Brussel. Hij waarschuwde zelfs voor een oorlog over de toegang van een onafhankelijk Wallonië tot de zee.

Jean-François Leclercq is de hoogste magistraat van het Openbaar Ministerie in België. Hij waarschuwde hen "die de ontmanteling van België voorstaan" (bedoeld is: de N-VA) voor "onvoorzienbare gevolgen".

"De haven van Luik is de grootste inlandse haven in België en de derde grootste in Europa. Ze is gespecialiseerd in moderne communicatie en ligt slechts op 15 uur vaartijd van Antwerpen via het Albertkanaal". Dat Albertkanaal verscheept jaarlijks veertig miljoen ton vracht en "is voor de Luikse haven heel belangrijk".

Saddam Hoessein

"De zee wordt traditioneel geassocieerd met vrijheid, zelden met toeëigening. Vrije volkeren willen een toegang tot de zee. Die "zucht" mag zeker niet onderschat worden: de oorlogen tussen Bolivië en Peru omdat Bolivië niet naar de Stille Oceaan kon en de oorlogen van Saddam Hoessein tegen Koeweit over de toegang van Irak tot de Perzische Golf zijn daarvan het bewijs.

Zal men in België bij een eventuele splitsing kiezen voor zo'n conflict dat onvermijdelijk een internationaal karakter krijgt?". Leclercq zegt dat hij die vraag niet wil beantwoorden, maar hij heeft wel "de plicht om dit probleem aan de orde te stellen". "Iedereen die in België met vervoer begaan is, - ook met vervoer over binnenwateren -, moet bij deze discussie worden betrokken", zo luidde het.
Back to top Go down
View user profile
Bruno

avatar

Number of posts : 3228
Location : Leuven-Louvain - La Belgique une et indivisible ! Het ene en ondeelbare België !
Registration date : 2008-11-23

PostSubject: Re: DE SLOOP VAN BELGIË - LA DEMOLITION DE LA BELGIQUE   Sun Sep 04, 2011 7:17 pm

http://www.lalibre.be/actu/belgique/article/682632/deprez-ce-ne-sera-pas-la-derniere-reforme.html

Deprez : "Ce ne sera pas la dernière réforme"

Francis Van de Woestyne

Mis en ligne le 02/09/2011
Le sénateur MR-MCC estime que le pays évoluera encore au gré des réformes. Mais tant que les citoyens le souhaiteront, il y aura toujours un Etat belge.
Entretien

Gérard Deprez, sénateur MR-MCC, analyse les chances de réussite de la mission Di Rupo.

Vous avez participé à trois grandes réformes de l’Etat. Celle du moment est-elle comparable aux précédentes ?

Il y a de grandes différences : d’abord, à l’époque, il n’y avait pratiquement pas de classe politique régionale, nous étions tous des fédéraux. Ensuite, on pouvait faire une majorité politique des deux tiers avec deux grandes formations politiques. Maintenant, les trois grandes familles ne suffisent plus. Enfin, en Flandre, on n’avait pas un parti nationaliste autonomiste qui était le premier parti du pays. Cela modifie radicalement le contexte.

Sous la pression flamande, on ne parlera du socio-économique qu’après avoir eu un accord institutionnel… Est-ce cohérent ?

Cela me surprend. Je n’ai jamais participé à aucune négociation gouvernementale dans laquelle on ne menait pas, au moins en parallèle, des négociations institutionnelles ET socio-économiques. Cela, alors que la situation économique du pays n’a jamais été aussi préoccupante que maintenant. Nous sommes devant des échéances considérables : les prix de l’énergie augmentent, les autorités européennes s’impatientent, Christine Lagarde (la directrice générale du Fonds monétaire international) vient d’attirer l’attention des gouvernements européens sur la nécessité de recapitaliser leurs banques; elle prévoit donc que les problèmes de défaut de paiement risquent de se reposer dans un certain délai. On a un problème avec le financement du vieillissement de la population J’avoue que je suis stupéfait de constater qu’après quinze mois, à l’exception de ce qui est prévu dans la note d’Elio Di Rupo, il n’y ait pas encore eu la moindre discussion socio-économique. Dans tous les pays d’Europe, la préoccupation est socio-économique. Chacun renforce les mesures qu’il a déjà prises Et que la Belgique n’a pas eu l’occasion de prendre.

C’est une exigence du CD&V, une sorte de ticket d’entrée…

Que voulez-vous ? Moi je veux que la Belgique reste. On ne sait pas le faire sans les Flamands !

Le MR semble être, aux yeux des observateurs flamands, le parti charnière de cette négociation.

Avouez que c’est un phénomène surprenant. Pendant sept mois, les pestiférés libéraux ont été laissés dans les limbes. Pas un contact, pas un mot. Rien. Le discrédit. Maintenant, on dit que l’avenir de la réforme de l’Etat dépend du MR Et tous les partis disent au MR : "Il faut nous aider, maintenant." Quel retournement de situation !

C’est parce que le MR ne semble pas toujours très uni sur certaines questions institutionnelles…

Pas du tout !

Il y a un mois, vous disiez votre conviction que M. Maingain, le président du FDF, ne voulait pas d’accord.

J’ai dit cela à un moment où je devais le dire.

Qu’est-ce qui vous a fait changer d’avis ?

Analysons la situation afin que l’on comprenne bien l’importance de BHV. BHV c’est un arrondissement dans lequel, en dehors de Bruxelles, dans la périphérie bruxelloise, il y a entre 120 000 et 150 000 francophones, c’est-à-dire deux fois la population de la Communauté germanophone à laquelle on a donné un statut qui n’a pas d’équivalent en Europe. Les Flamands veulent supprimer un droit électoral, dont ces gens ont toujours bénéficié. Pourquoi ? Tout simplement parce que le fait qu’ils exercent ce droit donne de l’urticaire aux Flamands. Ces gens ne sont pas des délinquants, ce sont des citoyens normaux ! Et il se fait que sur les 120 000 à 150 000 citoyens, il y a 80 000 électeurs. Et la moitié de ceux-ci font confiance au FDF et au MR pour que leurs droits soient préservés. Il est donc légitime de les défendre. Personne, même pas la Cour constitutionnelle, n’a dit qu’il fallait retirer des droits à ces gens. Elle a seulement dit qu’il fallait faire en sorte que BHV ne soit plus une singularité. Il est légitime, je le dis sereinement mais fermement, que tant qu’il n’y a pas un accord, le MR et le FDF rappellent qu’ils sont comptables des droits de ces gens et qu’il faut trouver des solutions qui protègent les droits dont ils disposent maintenant.

On ne leur ôte aucun droit : ils pourront toujours voter…

On veut modifier leur droit. Demain, ils ne pourraient plus voter pour des listes bruxelloises. Tant qu’il n’y a pas d’accord, nous devons exercer un maximum de pression pour que ces gens conservent leurs droits. Ne me demandez pas de déjuger qui que ce soit. Personne ne peut empêcher les élus FDF et MR de défendre les habitants de la périphérie. Ils sont élus pour cela.

S’il y a un accord, tout le MR devra-t-il voter comme un seul homme ou le FDF pourra-t-il éventuellement s’abstenir ?

S’il a un accord et si le MR y souscrit, nous serons comptables de faire réussir cet accord. Et nous le ferons. C’est le sens de l’Etat qui devra nous guider. Nous ferons tout pour que l’ensemble du MR le vote. Si des problèmes internes se posent, nous les réglerons nous-mêmes.

Chacun devra faire des concessions…

Oui. Le compromis devra être honorable. Mais pour cela, il ne faut pas dire, en arrivant à la table : "Merci Messieurs les Flamands, ce que vous demandez est parfaitement légitime !"

Olivier Maingain doit-il négocier comme le suggère Didier Reynders ?

Mon expérience m’a appris que pour les "knelpunten", les points les plus litigieux, il y a un moment où les responsables ultimes doivent créer une dynamique et assumer collectivement la solution.

Une des réformes à laquelle vous avez participé s’appelait “la dernière phase” de la réforme de l’Etat. Vous vous êtes donc trompé…

Oui, mais à l’époque, je savais qu’il restait un certain nombre de brûlots : la périphérie, les moyens financiers, Bruxelles. Aujourd’hui, vu l’évolution des mentalités et quelle que soit l’ampleur de la réforme actuelle, je pense que cette réforme ne sera pas la dernière. Jean-Luc Dehaene m’a toujours dit : "Pour vous, Latins, la Constitution est une Bible; pour nous, Germains, c’est un texte évolutif." Il doit y avoir un point d’équilibre, même si chaque point d’équilibre comportera toujours des éléments qui alimenteront une correction ultérieure.


A force de transférer des compétences du fédéral vers les entités, il ne restera plus d’Etat fédéral, finalement… La scission est-elle proche ?

Quand on aura transféré certains volets de compétences en emploi, par exemple, les entités fédérées réclameront de nouveaux instruments. Pareil en Justice ou en soins de santé. J’ai perdu l’illusion que l’on arrive à la fin de la réforme de l’Etat. Mais moi, je ne crois pas à la fin de l’Etat belge. Je pense que la classe politique a du mal à adapter le cadre institutionnel à la nouvelle réalité politique. Mais tant que vous aurez au Nord, au Sud et au Centre du pays, une volonté de la population de garder un Etat belge, il y aura un Etat belge. Le jour où la population enverra au Parlement fédéral une majorité de gens qui voudront l’autonomie absolue ou l’indépendance, ce sera terminé. Mais c’est la population qui l’aura choisi.

Si cette négociation échoue… ?

Je suis un optimiste de la volonté. Mettons toutes les énergies en commun pour que cela réussisse. Si cela échoue nous serons dans une situation très délicate en matière de crédibilité sur le plan des finances publiques. Même si le gouvernement d’affaires courantes fait un budget 2012, les problèmes structurels resteront. S’il n’y a pas d’accord, nous donnerons une prime à ceux qui ne veulent pas d’accord : à la N-VA. Ce scénario conduirait à une situation deux fois pire.

Les francophones devront-ils payer pour avoir un Premier ministre francophone ?

Moi, je me réjouirais d’avoir un Premier ministre francophone, indépendamment du fait qu’il soit socialiste ou pas. Mais il ne faut pas le "payer". Pour réaliser cette réforme de l’Etat que les Flamands veulent, les partenaires flamands qui sont autour de la table ne sont pas capables d’amener la majorité des deux tiers. Il faut que ce soient les francophones qui garantissent cette majorité. Et bien, là, nous avons plus que payé déjà ! Donc, ce sont eux qui doivent faire des concessions. Aussi longtemps que vous ne les arrêtez pas, les Flamands deviennent de plus en plus gourmands.

Joëlle Milquet a quitté la présidence du CDH. C’est vous qui l’aviez poussée à l’endosser. Comment jugez-vous son bilan ?

Elle a repris un parti totalement défait : avoir réussi à refaire quelque chose avec cela, c’est une performance devant laquelle je tire mon chapeau. J’ai été très touché quand, publiquement, mercredi soir, elle m’a remercié de l’avoir lancée et qu’elle m’a fait applaudir. J’en ai été tout retourné

Certains pensent que Benoît Lutgen pourrait réconcilier la “vieille garde” PSC et la “nouvelle génération” CDH…

S’il réussit à le faire, ce sera une belle performance. Et il a des atouts pour le faire.
Back to top Go down
View user profile
Belgica
Admin
avatar

Number of posts : 5604
Location : BELGIE - BELGIQUE - BELGIEN - BELGIUM
Registration date : 2008-11-19

PostSubject: Re: DE SLOOP VAN BELGIË - LA DEMOLITION DE LA BELGIQUE   Sun Sep 04, 2011 11:24 pm

We mogen de benoeming van die 3 burgemeesters niet vergeten. Kan de MR één jaar vóór de gemeenteverkiezingen een slecht akkoord sluiten over de benoeming van de burgemeesters waar uiteindelijk de N-VA (Bourgeois) over moet beslissen?

On ne peut oublier la nomination des 3 bourgmestres. Le MR peut-il conclure un accord défavorable un an avant les élections communales sur la nomination des bourgmestres dont finalement la N-VA (Bourgeois) doit décider?

_________________
L'union fait la force ! Eéndracht maakt macht !
Back to top Go down
View user profile
Belgica
Admin
avatar

Number of posts : 5604
Location : BELGIE - BELGIQUE - BELGIEN - BELGIUM
Registration date : 2008-11-19

PostSubject: Re: DE SLOOP VAN BELGIË - LA DEMOLITION DE LA BELGIQUE   Mon Sep 05, 2011 3:39 pm

Het gaat nu al over Fukushima. On parle déjà de Fukushima. Rolling Eyes

DE STANDAARD

Groen! verontwaardigd over uitspraak De Wever

maandag 05 september 2011, 11u38
Auteur: bvb

Lees ook

04/09/11 'Mislukking onderhandelingen zou N-VA goed uitkomen'

Groen! reageert verontwaardigd over de jongste uitspraken van N-VA-voorzitter Bart De Wever. In een gesprek met de RTBF zei De Wever gisteren dat de groenen moeten hopen op een kernramp om verkiezingen te winnen.

Het volledige interview met De Wever wordt pas woensdag op de RTBF uitgezonden, maar enkele fragmenten waren zondag al te zien in het praatprogramma Mise au point.

De Wever gaf voor de camera's toe dat hij hoopt op een mislukking van de huidige onderhandelingen. "Hoe slechter het gaat, hoe beter voor mijn partij", aldus de N-VA-voorzitter.

"Het is cynisch en paradoxaal, maar om kiezers te winnen voor je programma, moet je hopen dat er elementen in de werkelijkheid zijn die aantonen dat jouw programma nodig is. En soms zijn dat slechte zaken. Dat is altijd zo, voor elke partij. Als de groenen de verkiezingen willen winnen, moeten ze hopen dat er op milieuvlak verschrikkelijke dingen gebeuren, zoals in Fukushima. De groenen maken nu gebruik van Fukushima om te zeggen dat hun programma het juiste is."

De verwijzigen naar Fukushima zorgt bij groene politici voor voor verontwaardigde reacties. Groen!-voorzitter Wouter Van Besien zei op Facebook dat zijn maag in elkaar kromp toen hij het fragment zag. "Wij hebben de Japanners nooit een kernramp toegewenst", sneerde Kristof Calvo (Groen!) op Twitter.

Ook Open VLD-voorzitter Alexander De Croo reageerde op de woorden van De Wever. "Dat partijen soms baat hebben bij rampen& mislukkingen,dat is cynisch. Dat als argument gebruiken om te hopen op mislukking,is gewoon bitter", klonk het op Twitter.

_________________
L'union fait la force ! Eéndracht maakt macht !
Back to top Go down
View user profile
Bruno

avatar

Number of posts : 3228
Location : Leuven-Louvain - La Belgique une et indivisible ! Het ene en ondeelbare België !
Registration date : 2008-11-23

PostSubject: Re: DE SLOOP VAN BELGIË - LA DEMOLITION DE LA BELGIQUE   Mon Sep 05, 2011 9:42 pm

Onderhandelingen morgen allicht niet tot de finish

http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20110905_150

Morgenochtend roept formateur Elio Di Rupo de acht onderhandelende partijen samen om tot een communautair akkoord te komen. Dat er tot de finish zal worden onderhandeld, lijkt weinig waarschijnlijk.

Eerst zou er zondagavond worden onderhandeld, dan werd het maandagnamiddag, maar nu is er geen ontsnappen meer aan: morgenochtend ontmoeten de acht partijen mekaar om over de vele communautaire kwesties te onderhandelen.

Aanvankelijk luidde het nog dat de vergadering 'tot de finish' zou gaan. Volgens het persbureau Belga is dat echter weinig waarschijnlijk geworden.

Bij de onderhandelende partijen weet niemand echt hoe vergadering dinsdag gaat verlopen, meldt Belga. Dat er tot de finish zal worden vergaderd, lijkt in dit stadium van de gesprekken weinig waarschijnlijk, klinkt het.

Meteen lijkt ook duidelijk waarom de vergadering al een paar keer is uitgesteld.

Sommige bronnen stellen dat Di Rupo meer tijd nodig had om de wijzigingen aan zijn formateursnota op papier te zetten. 'Het gaat niet echt vooruit', stelt de ene. 'De knelpunten blijven dezelfde', of 'er blijven ernstige blokkages', luidt het bij een andere.

De formateur had het voorbije weekend discrete bilaterale contacten. Hij lichtte de partijvoorzitters in over de bestaande knelpunten en hoe hij die wil wegwerken.

Er doken de voorbije dagen verschillende problemen op. Die hadden betrekking op de financieringswet en de responsabilisering van en fiscale autonomie voor de deelstaten. Ook BHV is uiteraard nog een vette kluif.

Naar verluidt willen de Vlaamse christendemocraten ook helemaal niet dat geraakt wordt aan de bevoegdheden van de Vlaamse regering en dus die van minister van Binnenlands Bestuur Geert Bourgeois (N-VA). Daar is sprake van met betrekking tot de weerbarstige burgemeesters in de rand. Bourgeois zou de ultieme bevoegdheid over die burgemeesters verliezen, volgens de nota-Di Rupo.

Quote :
Waarom dreigen de gesprekken nochtans wél te mislukken?

Omdat ook de informele gesprekken van (een overigens hard werkende) formateur Di Rupo weinig in beweging hebben gezet, de voorbije dagen. 'Iedereen wil wel, maar dat betekent nog niet dat het zal lukken', klinkt het bij één van de partijen.

FDF-voorzitter Olivier Maingain sprak gisteren op de VRT -zowaar in het keurige Nederlands dat hij normaal gezien alleen bezigt als de camera's niet draaien- alweer over de uitbreiding van Brussel. Uiteraard gelooft zelfs Maingain niet dat dat ooit gebeurt, maar zelfs de pasmunt die hij vraagt om deze eis te laten vallen, is voor de Vlamingen onbetaalbaar. Maingain wil namelijk de rechten voor de Franstaligen in de zes faciliteitengemeenten uitgebreid zien -met pakweg Franstalige scholen of bibliotheken. Alweer een no pasarán, normaal gesproken.

Aan de andere kant staat CD&V, met de hete adem van de N-VA in de nek. De christendemocraten hebben zelf ook een onverteerbare eis. Zij dringen nog altijd aan op een cobestuur, door Vlaanderen en Wallonië, van Brussel in de gezondheidszorg. Zelfs de andere Vlamingen aan tafel noemen dat 'volstrekt onhaalbaar'.
http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=8B3ETTCH
Back to top Go down
View user profile
Belgica
Admin
avatar

Number of posts : 5604
Location : BELGIE - BELGIQUE - BELGIEN - BELGIUM
Registration date : 2008-11-19

PostSubject: Re: DE SLOOP VAN BELGIË - LA DEMOLITION DE LA BELGIQUE   Tue Sep 06, 2011 4:53 pmDe N-VA wordt zowaar nog een partij met Belgisch staatsbesef ! Very Happy Incroyable, la N-VA sauve le pays ! Very Happy

DE STANDAARD

Siegfried Bracke: 'Als onderhandelingen mislukken moeten we niet naar verkiezingen gaan'

dinsdag 06 september 2011, 10u46
Auteur: rvs

Siegfried Bracke (N-VA) wil niet naar verkiezingen als de onderhandelingen onder formateur Di Rupo mislukken. Dat zegt hij dinsdag op zijn website. Bracke vreest dat verkiezingen op dit moment de financiële markten te veel zouden verontrusten.


'Als de onderhandelingen mislukken, moeten we wel niet naar verkiezingen gaan', stelt Siegfried Bracke op zijn website. 'Zelfs al wordt de N-VA een vooroorlogse monsterscore voorspeld.' Volgens de volksvertegenwoordiger denkt zijn partijvoorzitter Bart De Wever daar hetzelfde over.

Bracke geeft drie redenen op waarom verkiezingen nu geen goed idee zijn: 'Omdat alleen al met de aankondiging van die verkiezingen we volop riskeren weerloos te worden overgeleverd aan de financiële markten. Omdat ook die monsterscore de Belgische grendels niet breekt. Omdat er ook zoiets bestaat als verantwoordelijkheid tegenover de mensen.'

Volgens Bracke is het nog altijd beter om zelf de nodige socio-economische hervormingen door te voeren dan om die hervormingen opgelegd te krijgen door Europa. 'We moeten blijven beseffen dat de hervormingen die de Europese Commissie heeft voorgesteld, ons ooit zullen worden opgelegd. En dus doen we dat beter zelf. Het is het enige regeerprogramma dat de toekomst kan veiligstellen. Een andere weg, bestaat niet.'

Als eventuele oplossing schuift Bracke een 'coalition of the willing' in het parlement naar voor: 'Die kan tegelijk het Belgisch imbroglio aanpakken, op basis van artikel 35 van de Grondwet. We onderhandelen over wat we nog samen willen doen.'

_________________
L'union fait la force ! Eéndracht maakt macht !
Back to top Go down
View user profile
Belgica
Admin
avatar

Number of posts : 5604
Location : BELGIE - BELGIQUE - BELGIEN - BELGIUM
Registration date : 2008-11-19

PostSubject: Re: DE SLOOP VAN BELGIË - LA DEMOLITION DE LA BELGIQUE   Tue Sep 06, 2011 7:48 pm

DE STANDAARD

Onderhandelingen verlopen moeizaam

dinsdag 06 september 2011, 17u29
Bron: belga/Radio 1
Auteur: bvb, jta

Lees ook

Di Rupo sprak gisteravond met MR en CD&V afzonderlijk
06/09/11Tot de finish, ja, maar niet vandaag
05/09/11Onderhandelingen morgen allicht niet tot de finish
05/09/11Elio Di Rupo waagt de sprong in het diepe

De onderhandelingen tussen de acht partijen zijn nog steeds aan de gang. Volgens Radio 1 zou formateur Di Rupo dicht bij de voorstellen blijven die hij in zijn nota naar voor heeft geschoven. De Franstalige liberalen krijgen dus geen extra toegevingen. MR-voorzitter Michel zou het moeilijk hebben met de voorstellen van de formateur.

Formateur Di Rupo zit sinds 9 uur deze morgen samen met de voorzitters van de 8 onderhandelende partijen. Hij heeft eerst zijn aangepaste communautaire nota voorgesteld. Di Rupo is van plan vandaag nog wel even door te gaan. De bedoeling is om echt knopen door te hakken.

Geen extra toegevingen voor Franstalig liberaal blok?

Volgens Radio 1 zou formateur Di Rupo dicht bij zijn aanpassingen in zijn nota blijven. MR-voorzitter Charles Michel zou hier naar verluidt niet zo blij mee zijn.

Zo zou de Franstalige gemeenschap geen culturele centra kunnen oprichten in de faciliteitengemeenten en is er geen sprake van een overheveling van stemoverschotten van Halle-Vilvoorde naar Brussel.

Wel zouden er 10 kamerleden gecoöpteerd worden, m.a.w aangeduid worden door de partij, en zo kunnen Franstaligen uit de rand en Vlaamse Brusselaars in de kamer terecht komen.

Ook is de benoeming van de 3 Franstalige faciliteitenburgemeesters mogelijk via de tweetalige algemene vergadering van de Raad van State. Hiermee zou het MR-FDF blok het moeten stellen.


Gisterenavond had Di Rupo al een onderhoud met CD&V-voorzitter Beke en MR-voorzitter Michel om de BHV-knoop te ontwarren. Volgens een onderhandelaar was Di Rupo na afloop van dat onderhoud al iets minder pessimistisch gezind, al zal het natuurlijk moeilijk blijven.

Een lange en moeilijke dag

Formateur Di Rupo heeft de partijvoorzitters van de onderhandelende partijen een dertigtal bladzijden met tekstwijzigingen voorgelegd. Die voorstellen zouden de sleutel van een communautair akkoord moeten bevatten. Ze zijn immers de grootste gemene deler van wat Elio Di Rupo bij zijn biechtstoelconsultaties opgevangen heeft.

Het wordt een belangrijke dag volgens de groene voorzitters Javaux (Ecolo) en Van Besien (Groen!). 'Het is een belangrijke vergadering, en daarom is het best dat we geen verklaringen afleggen', aldus Wouter Van Besien.

Di Rupo wil niet vastgepind worden op kader

Intussen gaat een werkgroep van experten van start, die zich buigt over de aanpassingen die aan het voorstel over de financieringswet zijn aangebracht.

Over het verloop van de onderhandelingen kon de woordvoerster van Di Rupo niets kwijt. Elio Di Rupo wil zich niet vastpinnen op een kader. Er wordt onderhandeld, en indien nodig zal een pauze worden ingelast. Elke partij heeft alvast een lokaal te beschikking waar intern overleg gepleegd zal worden.


_________________
L'union fait la force ! Eéndracht maakt macht !
Back to top Go down
View user profile
Belgica
Admin
avatar

Number of posts : 5604
Location : BELGIE - BELGIQUE - BELGIEN - BELGIUM
Registration date : 2008-11-19

PostSubject: Re: DE SLOOP VAN BELGIË - LA DEMOLITION DE LA BELGIQUE   Tue Sep 06, 2011 8:50 pm

BDW souffle le chaud et le froid... BDW blaast warm en koud...

LA LIBRE BELGIQUE

Le "paradoxe" Bart De Wever

Caroline Grimberghs

Mis en ligne le 06/09/2011

S’il se dit proche socio-économiquement parlant, des thèses défendues par le MR, (« et peut-être même sur l’institutionnel » tient-il à préciser), De Wever ne se prive pas de tacler les négociateurs francophones sur leur niveau de néerlandais.

Depuis quelques semaines, et surtout, depuis que le CD&V a dit « oui » à Elio Di Rupo, lâchant du même coup la N-VA, Bart De Wever s’est montré particulièrement discret dans les médias. Il accordait, fin août, une interview à la RTBF dans laquelle l’homme fort des nationalistes flamands passe en revue le programme de son parti. Impassible, Bart De Wever, détendu, reste malgré tout sur la défensive et reconnaît les nombreux paradoxes de la situation politique actuelle. « On raconte beaucoup de mensonges sur la N-VA. (…) Nous ne sommes pas un parti ultra-libéral », commence-t-il, avant de réfuter également l’idée selon laquelle les électeurs de la NV-A ne savent pas pour quelle cause ils votent.

Certains propos risquent de provoquer nombres de réactions à commencer par celle-ci : « On doit parfois espérer que des choses terribles se produisent pour que notre programme apparaisse comme nécessaire », et de prendre pour exemple, la catastrophe de Fukushima qui aurait permis d’attirer l’attention sur les thèses défendues par les partis écologistes. Il fustige également la « crainte irrationnelle de la Wallonie d’être abandonnée », assurant que les Flamands restent majoritairement pour la solidarité. Bart De Wever enfonce le clou de cette solidarité affichée en déclarant : « Le français est une belle langue, sa connaissance est un atout pour les Flamands. On le perd et c’est dommage ».

Plus sage, Bart De Wever entend bien participer au passage de la Belgique 1.0 vers la Belgique 2.0, mais, écarté des négociations, il se refuse à parler des questions cruciales dans les médias. Il se contentera de préciser qu’il ne désire pas se rendre aux urnes, y compris en cas d’échec de la négociation. « Il faudra alors avoir le courage de commencer de nouvelles négociations et de créer quelque chose qui pourra marcher ». On sent la frustration qui dort quand le président de la N-VA se dit « déçu » du choix « déplorable » du CD&V, qu’il décrit comme « prisonnier » de cette négociation, et estime à « 0% » les chances d’Elio Di Rupo d’aboutir à une « bon gouvernement ».

On sent aussi une bonne maitrise de sa communication lorsqu’il annonce que certains de ces propos ont été déformés ou, à tout le moins, décontextualisés : « Quand la tension politique est haute, il arrive que des déclarations dures passent (…) et puis, parfois, en français, la portée d’un mot m’échappe » sourit-il naïvement. « J’utilise toujours un peu l’ironie mais ce n’est pas méchant ». Il reconnaîtra d’ailleurs, plus tard dans l’entretien qu’il soigne beaucoup cette communication.

S’il se dit proche socio-économiquement parlant, des thèses défendues par le MR, (« et peut-être même sur l’institutionnel »< tient-il à préciser), De Wever ne se prive pas de tacler les négociateurs francophones sur leur niveau de néerlanidais : « A la table des négociations, le niveau de certains est trop bas pour comprendre ce que l’on dit. Donc, nous parlons en français. Et c’est gentil de la faire ».

Moins triomphaliste que par le passé, Bart De Wever déclare : « Nous n’avons jamais dit que nous voulions l’indépendance immédiate et révolutionnaire de la Flandre (…)Nous ne voulons pas imposer aux électeurs francophones ce qu’ils ne veulent pas … Or, ils ont voté pour un gouvernement de centre-gauche ». Comprenne qui pourra

_________________
L'union fait la force ! Eéndracht maakt macht !
Back to top Go down
View user profile
Belgica
Admin
avatar

Number of posts : 5604
Location : BELGIE - BELGIQUE - BELGIEN - BELGIUM
Registration date : 2008-11-19

PostSubject: Re: DE SLOOP VAN BELGIË - LA DEMOLITION DE LA BELGIQUE   Wed Sep 07, 2011 4:56 pm

DE STANDAARD

Di Rupo even weg om 'familiale redenen'
Buigen of barsten voor Di Rupo?

woensdag 07 september 2011, 15u30
Bron: belga
Auteur: bvb

De communautaire onderhandelingen met acht partijen en formateur Elio Di Rupo hebben vanmiddag even stilgelegen. Formateur Di Rupo liet de vergadering schorsen wegens van familiale redenen. Om 15.00 uur werden de gesprekken hervat. Ondertussen zaten de Vlaamse en Franstalige partijen apart samen.

De acht partijen die samen met formateur Elio Di Rupo proberen een communautair akkoord af te sluiten, zitten sinds 11.30 uur opnieuw samen aan tafel. Voor de vergadering van start ging, hebben de Vlaamse partijen eerst de violen nog gestemd.

Tot gisteren in de vooravond zaten formateur Di Rupo en de acht partijvoorzitters bijeen om de langverwachte aanpassingen aan zijn onderhandelingsnota te bespreken. Aangezien SP.A-voorzitster Caroline Gennez op de gemeenteraad van Mechelen werd verwacht, kon er niet langer worden doorgewerkt.

De opdracht blijft om een compromis voor BHV, staatshervorming, financieringswet en politieke vernieuwing te vinden dat zowel de MR als CD&V kan aanvaarden. Op het vlak van BHV blijft het nieuwe voorstel van Di Rupo dicht bij zijn originele tekst aanleunen, ook al is het niet duidelijk of er intussen al geen aanpassingen zijn aangebracht.

Vooral MR-voorzitter Charles Michel blijft het daardoor erg moeilijk hebben aan de onderhandelingstafel. Toen Michel vanmorgen aankwam aan het voorzitterschap van de Kamer reed zijn auto niet binnen. Michel stapte uit en liep meteen op de aanwezige journalisten af.

"Voor de MR is het zeer duidelijk: wij willen geen verarming van Wallonië en we zullen Brussel niet loslaten", klonk het. Michel voegde eraan toe dat de MR zich constructief zal opstellen en oplossingen wil voor het land.

Enkele minuten later liep ook vice-premier Didier Reynders langs de journalisten. Hij herhaalde de woorden van zijn voorzitter.

Niet veel later liet cdH-vicepremier Joëlle Milquet via sms weten dat alle Franstalige onderhandelaars rond de tafel strijden tegen de verarming van Wallonië en dat niemand Brussel zal laten vallen. Ze voegde eraan toe dat de onderhandelaars "uit respect voor de oproep tot discretie" geen verklaringen afleggen.

Vlaamse partijen stemden de violen

Behalve Michel reden de andere onderhandelaars met de auto de binnenkoer van het voorzitterschap op. Opvallend was dat de Vlaamse partijvoorzitters allen samen aankwamen en dat Groen! -voorzitter Wouter Van Besien een lift had gekregen van zijn Open Vld-collega Alexander De Croo.

Even voordien hadden De Croo, Van Besien, SP.A-voorzitster Caroline Gennez en CD&V-leider Wouter Beke de koppen bij elkaar gestoken om de Vlaamse violen te stemmen. De afspraak werd dinsdagavond al vastgelegd, op vraag van Wouter Beke. Volgens sommige bronnen is de verstandhouding tussen de vier Vlaamse partijen opperbest en liggen de standpunten - behalve een aantal nuanceverschillen - niet zo ver uit elkaar.


Niet dat dat ons verwondert van dat clubje nationalisten !

_________________
L'union fait la force ! Eéndracht maakt macht !
Back to top Go down
View user profile
Bruno

avatar

Number of posts : 3228
Location : Leuven-Louvain - La Belgique une et indivisible ! Het ene en ondeelbare België !
Registration date : 2008-11-23

PostSubject: Re: DE SLOOP VAN BELGIË - LA DEMOLITION DE LA BELGIQUE   Thu Sep 08, 2011 5:52 am

Attention à la vermine nationaliste

Quote :
Peu d’informations ont filtré tout au long de la journée et après la réunion. Personne ne semblait pouvoir faire un pronostic sur l’issue des discussions. Tout reste possible, tant la réussite que l’échec, disait-on dans un des partis. On ne voit pas du tout où on va, disait-on dans un autre. Un négociateur disait avoir constaté une volonté générale de trouver des solutions sur tous les sujets qui restent délicats comme les mécanismes de financement, l’inquiétude des partis francophones devant un possible appauvrissement des Wallons et la volonté de faire respecter le droit des francophones. Les négociateurs sont entrés au coeur des discussions politiques et ont abordé tous les points politiquement chargés. A plusieurs sources, on disait que les positions commencent à bouger et que des pistes créatives ont été avancées pour sortir des blocages.
http://www.lesoir.be/actualite/belgique/elections_2010/2011-09-07/ni-clash-ni-fumee-blanche-861321.php

Quote :
Inhoudelijk viel er in de loop van de dag niet veel nieuws te rapen. Veel optimistische geluiden vielen er echter niet te rapen. Na afloop van de vergadering was dat lichtjes anders.

Niemand waagt zich aan uitspraken over de afloop van de onderhandelingen. 'Het kan vriezen, het kan dooien', luidde het bij een van de Vlaamse partijen.

Twee andere onderhandelende partijen zien wel iets bewegen. Volgens hen heeft het gependel van Di Rupo tussen de Vlaamse en Franstalige partijen iets in gang gezet. Er worden pistes afgetoetst, creatieve ideeën geopperd en Di Rupo moet meer uit zijn schulp komen, klonk het. Alle partijen hebben de wil om tot een akkoord te komen, zei nog een andere bron.
http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20110907_045
Back to top Go down
View user profile
Belgica
Admin
avatar

Number of posts : 5604
Location : BELGIE - BELGIQUE - BELGIEN - BELGIUM
Registration date : 2008-11-19

PostSubject: Re: DE SLOOP VAN BELGIË - LA DEMOLITION DE LA BELGIQUE   Thu Sep 08, 2011 5:42 pmDE STANDAARD

Di Rupo blijft met voorstellen pendelen tussen Vlaamse en Franstalige delegaties

donderdag 08 september 2011, 15u46
Auteur: rvs

De formateur pendelt donderdagnamiddag nog steeds tussen de Franstalige en Vlaamse delegaties. Er worden verschillende voorstellen besproken, onder andere rond de benoeming van de betwiste faciliteitenburgemeesters. Het voorstel van de 'veronderstelde burgemeesters' zou ondertussen niet meer op tafel liggen.

De communautaire onderhandelingen zijn donderdagmiddag hervat, nadat de onderhandelaars gisteren zonder akkoord uiteengingen. Voorlopig pendelt Di Rupo nog steeds tussen de Franstalige en Vlaamse vertegenwoordigers. Daarbij toetst hij verschillende voorstellen en variaties op die voorstellen af bij de onderhandelende partijen.

De benoeming van de drie Franstalige burgemeesters in de faciliteitengemeenten Linkebeek, Kraainem en Wezembeek-Oppem zou voor de MR van Charles Michel een breekpunt zijn. Anders komt er geen splitsing van BHV. Interessant om weten is dat deze niet-benoemde burgemeesters alle drie lid zijn van het FDF of van de MR.

Volgens Radio 1 zijn de onderhandelaars op zoek naar een oplossing die de voogdij van de Vlaamse regering bewaart, maar die de benoeming van de omstreden burgemeesters in de Rand toch mogelijk maakt.

Idee 'veronderstelde burgemeesters' opgeborgen

De Franstaligen zouden een systeem geopperd hebben waarbij een 'veronderstelde burgemeester' door de faciliteitengemeenten zou worden aangeduid. Die piste zou volgens persagentschap Belga al een tijdje verlaten zijn.

Het voorstel hield in dat de Vlaamse regering zich, na de aanduiding door de gemeenten, over de benoeming zou kunnen uitspreken, en indien zij de aanduiding weigert, is het aan de de Raad van State. Zolang die procedure loopt, zou de veronderstelde burgemeester blijven zetelen.

Verder zou er een voorstel zijn om de partijen 15 kamerleden te laten aanduiden op basis van de behaalde stemmen in heel het land. De Franstalige partijen zouden ook pleiten voor een senaat met evenveel Vlamingen als Franstaligen.

Positie MR wordt bepaald door Maingain

Vice-premier Vanhengel (Open VLD) verklaarde vanochtend bij het binnengaan op het kernkabinet dat de positie van de MR bijzonder is. 'Dat heeft vooral te maken met de electorale slagkracht van een man in de rand. (wijzend op Olivier Maingain, red)'

Ook minister Vincent Van Quickenborne (Open VLD) had een boodschap voor de MR: 'Voor een compromis zal iedereen water in de wijn moeten doen, maar de MR zal moeten beseffen dat er een splitsing (van BHV) komt en dat het een vrij zuivere splitsing zal moeten zijn.'

Hij toonde zich licht optimistisch over de gang van zaken, ook al neemt hij zelf geen deel aan die gesprekken. 'De acht partijen willen slagen. Het zal aan de creativiteit van de formateur liggen om een oplossing te vinden, maar Di Rupo doet zijn best.'


Vrij vertaald: Di Rupo gaat plat op de buik voor het flamingantisch clubje. Niet dat we van die landverrader iets anders hadden verwacht... Rolling Eyes

LA LIBRE BELGIQUE

Des négociations difficiles mais... créatives

BELGA

Mis en ligne le 08/09/2011

Les échos qui parviennent de la négociation en cours sous la conduite d'Elio Di Rupo font état de discussions très difficiles mais chacun semble toujours avoir la volonté d'aboutir à un accord.

Depuis que les négociateurs se sont retrouvés jeudi matin à la présidence de la Chambre où se déroulent les discussions sur une réforme de l'Etat, le formateur Elio Di Rupo fait la navette entre francophones et flamands. Il n'y ne sont toujours pas réunis en séance plénière et les discussions porteraient à ce stade exclusivement sur BHV.

Mercredi, dans l'après-midi et la soirée, il n'y avait déjà plus eu de réunion plénière et le formateur avait déjà effectué des navettes entre les partis francophones et flamands. M. Di Rupo poursuit cette forme de diplomatie depuis la reprise des négociations jeudi matin. Cela semble la meilleure solution, commentait un négociateur.

Avant la reprise des discussions jeudi matin, ce qu'on appelle le G4 du CD&V (Beke, Leterme, Vanackere et Peeters) s'est réuni, ce qui a d'ailleurs retardé la réunion du Comité ministériel restreint. Au cours de cette réunion, le CD&V a confirmé la position du parti qui a rejeté toutes les propositions formulées mercredi par le formateur pour sortir le dossier BHV du blocage. Le CD&V a notamment réaffirmé qu'il n'était pas question de toucher aux compétences du gouvernement flamand, ce qui rend toute solution pour la nomination des bourgmestres de la périphérie bruxelloise difficile sinon impossible.

Les autres partis flamands sont sur la même longueur d'ondes que nous, disait-on au CD&V. Chez les écologistes, on faisait remarquer à ce propos qu'en tout cas Ecolo et Groen! se concertent chaque fois que c'est possible pour formuler des propositions communes alternatives. Les déclarations du vice-premier ministre Guy Vanhengel et du ministre Vincent Van Quickenborne, tous les deux Open Vld, jeudi matin lors de leur arrivée au "16" pour la réunion du Comité ministériel restreint montraient bien que la marge de manoeuvre était très étroite. Ils ont en effet rappelé que pour satisfaire les flamands, le MR devra accepter qu'il y ait une scission "relativement pure" de BHV.

Les pistes actuellement évoquées concernent surtout la nomination des bourgmestres et l'instauration des députés cooptés. Plusieurs sources disaient que les négociateurs et le formateur faisaient preuve de beaucoup de créativité. On pourrait donc se diriger vers des solutions suffisamment alambiquées pour que chacun puisse dire qu'il a obtenu ce qu'il voulait. En matière communautaire, ce n'est pas rare. On se rappellera encore de la "présomption irréfragable" de connaissance du néerlandais du bourgmestre de Fourons José Happart...


Pour la nomination des bourgmestres, la N-VA est encore indirectement à la table des négociations parce que le gouvernement flamand et le ministre N-VA Geert Bourgeois devra donner son accord. Ce problème est donc peut-être encore plus compliqué que BHV. Wink


_________________
L'union fait la force ! Eéndracht maakt macht !
Back to top Go down
View user profile
Bruno

avatar

Number of posts : 3228
Location : Leuven-Louvain - La Belgique une et indivisible ! Het ene en ondeelbare België !
Registration date : 2008-11-23

PostSubject: Re: DE SLOOP VAN BELGIË - LA DEMOLITION DE LA BELGIQUE   Fri Sep 09, 2011 6:38 pm

http://www.lalibre.be/actu/crise-politique/article/684142/maingain-maintient-pas-de-scission-sans-elargissement.html

Maingain maintient: pas de scission sans élargissement

Mis en ligne le 09/09/2011
VIDEO Olivier Maingain (FDF) maintient: pas de scission de BHV sans élargissement de Bruxelles.

Les FDF continuent de refuser la scission de l'arrondissement de Bruxelles-Hal-Vilvorde, sans élargissement de Bruxelles, a signifié vendredi le président des FDF Olivier Maingain, annonçant le ralliement à sa formation d'ex-membres du cdH de la commune bruxelloise d'Anderlecht en vue des élections locales de 2012. "Sans compensation pour les 80.000 francophones des communes de la périphérie sans facilités, il y aura un problème", a ajouté Olivier Maingain pour qui "ce qui est sur la table actuellement n'est pas équilibré" et ne correspond pas à ce que les francophones demandaient tous ensemble en 2007.

Olivier Maingain a demandé la mise en place d'une formule "plus équitable", "plus dans la logique" de ce qui était sur le point d'aboutir en 2005 sous le gouvernement Verhofstadt. En ce qui concerne le sort des bourgmestres non-nommés des communes à facilités, Olivier Maingain a dit ne pas vouloir de solution alambiquée du type de celle reposant sur la création d'un statut de 'supposé bourgmestre', évoquée cette semaine dans l'entourage des négociateurs.

"Inventer un système au rabais n'est pas très digne du respect de la volonté des électeurs", a--il commenté à ce propos.
Back to top Go down
View user profile
Belgica
Admin
avatar

Number of posts : 5604
Location : BELGIE - BELGIQUE - BELGIEN - BELGIUM
Registration date : 2008-11-19

PostSubject: Re: DE SLOOP VAN BELGIË - LA DEMOLITION DE LA BELGIQUE   Fri Sep 09, 2011 8:56 pm

De beste strategie voor België is geen duimbreed toegeven aan de Vlaams-nationalisten. Elke toegeving is een bedreiging voor de eenheid van het land.

DE STANDAARD

Vandaag wordt niet meer onderhandeld

vrijdag 09 september 2011, 18u16
Bron: belga
Auteur: rvs

De onderhandelaars hebben kort na 19 uur hun gesprekken voor vandaag beëindigd. Er is vooral gesproken over de financieringswet, maar ook over de benoeming van de faciliteitenburgemeesters. Vooral de MR zou dwarsliggen.

Morgen, zaterdag, nemen de onderhandelaars een dagje vrij. Dan wordt Pietro Di Rupo, de broer van de formateur, begraven. De MR houdt zaterdag oook een partijbijeenkomst. Enkel de technici van de partijen zouden zaterdag samenkomen.

Zondag zitten de partijen weer samen vanaf 10 uur 's morgens. Maar ook dan zal het niet de ultieme vergadering tot de finish worden. Ook maandagochtend wordt er namelijk nog vergaderd, meldt de woordvoerder van formateur Elio Di Rupo (PS).

Dat is opmerkelijk omdat traditiegetrouw de verschillende partijen op maandagochtend partijvergaderingen houden.

Veel vooruitgang lijkt er niet geboekt te zijn vandaag.

De verschillende partijen begonnen vrijdag rond 13 uur, een uur later dan vooraf gepland, terug aan de onderhandelingen. Na twee dagen van pendeldiplomatie, waarbij formateur Di Rupo de voorstellen apart besprak met de verschillende partijen, zaten alle onderhandelaars vrijdag weer aan een tafel.

Er werd vandaag vooral onderhandeld over de financieringswet. Di Rupo stelde 11,1 miljard euro voor aan fiscale autonomie voor de gewesten, maar de MR van Charles Michel vindt dat bedrag te groot. Michel zou willen zakken tot 7 à 8 miljard euro. Ook over de benoeming van de burgemeesters in de faciliteitengemeenten is er nog steeds veel discussie.

Waarnemers vinden met name de houding over de financieringswet van de MR vreemd. Vorig jaar wilde de partij verdergaan dan de PS in dit dossier - meer fiscale autonomie - nu staat de partij op de rem.


Planbureau

Het planbureau kwam vandaag met slecht nieuws voor die begroting. Het bureau voorspelt een groeiverlaging voor België, waardoor de besparingsinspanning oploopt tot 7 à 8 miljard euro.

Louis Michel (MR) verklaarde vrijdagochtend op Radio 1 dat de faciliteitenburgemeesters zo snel mogelijk benoemd moeten worden. 'Dat is toch normaal, het gaat hier niet over Vlamingen of Franstaligen, maar over democratische principes.' Als de burger iemand kiest, moet die ook aangesteld worden, is de redenering van Michel.

Ook het FDF herhaalde vanmiddag zijn eisen met betrekking tot de niet-benoemde burgemeesters.
_________________
L'union fait la force ! Eéndracht maakt macht !
Back to top Go down
View user profile
Sponsored content
PostSubject: Re: DE SLOOP VAN BELGIË - LA DEMOLITION DE LA BELGIQUE   

Back to top Go down
 
DE SLOOP VAN BELGIË - LA DEMOLITION DE LA BELGIQUE
Back to top 
Page 13 of 16Go to page : Previous  1 ... 8 ... 12, 13, 14, 15, 16  Next

Permissions in this forum:You cannot reply to topics in this forum
Belgische Unie - Union Belge :: BUB :: Belgique / België / Belgium / Belgien-
Jump to: