Belgische Unie - Union Belge
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Belgische Unie - Union Belge

Centrumpartij voor nationale eenheid - parti centriste pour l'union nationale.
 
HomeHome  Latest imagesLatest images  SearchSearch  RegisterRegister  Log in  

 

 De ideologie van de B.U.B.

Go down 
AuthorMessage
Invité
Guest
De ideologie van de B.U.B. Empty
PostSubject: De ideologie van de B.U.B.   De ideologie van de B.U.B. EmptySun Jan 27, 2013 3:21 am

Aangezien de B.U.B. zichzelf beschouwt als de antithese van het fascisme en het extremisme (elke dag wordt er wel ergens een politieke tegenstander uitgescholden voor fascist of racist), leek het mij wel interessant om de typische kenmerken van het fascisme ook eens te toetsen aan de exacte ideologie van de B.U.B. Dat de partij een unitair België nastreeft, weten we allemaal, maar op welke manier tracht ze dat doel te bereiken?
Aangezien een exacte definitie van fascisme nog steeds voor discussie vatbaar is, baseer ik mij voor de vergelijking enkel op kenmerken waar een (zo goed als consensus) over bestaat onder historici en politicologen.

Het fascisme, zoals het doorgaans wordt gedefinieerd, is een revolutionaire verlossingsideologie die streeft naar een transcendente synthese van alle bevolkingroepen en klassen in een nieuwe, klassenoverstijgende, maatschappelijke orde. De verlossing van het fascisme gold expliciet voor het eigen ‘volk’ of het ‘Arische’ ras. Andere volkeren wachtte het gruwelijke lot van discriminatie en uitsluiting.

Fascisten wilden niet alleen een nieuwe samenleving en een totalitaire staat scheppen, maar eveneens een nieuwe cultuur, een nieuwe elite en een nieuwe mens (de zgn. ‘homo fascistus’).

Andere typische kenmerken van het fascisme kunnen we omschrijven als sociaaldarwinisme, afwijzing van de democratie, geloof in een sterk leidersbeginsel, geloof in een derde weg tussen kapitalisme/marxisme en een sterk anti-individualisme.

In hoeverre beantwoordt de ideologie van de B.U.B. aan deze kenmerken? Tijd om het te onderzoeken!

Revolutionair is de B.U.B. zeker, tenzij bepaalde partijleden werkelijk geloven dat hun partij ooit via verkiezingen een absolute meerderheid zal behalen in het Belgische federale parlement. Het staat als een paal boven water dat het unitaire België van de B.U.B. enkel via revolutie tot stand kan komen. Wat er dan precies moet gebeuren (grootschalige betogingen en demonstraties, burgerlijke ongehoorzaamheid, ...) is wel enigszins onduidelijk. Ik heb dit zelf al meermaals aangehaald op dit forum, maar niemand lijkt ook maar een basisidee te hebben van hoe of wat.
En wat de ‘verlossing’ betreft: het lijkt er alvast sterk op dat de meeste leden geloven dat de terugkeer naar het unitaire België een soort geestelijke ‘verlossing’ voor het ‘Belgische’ volk zal betekenen, niet in het minst een verlossing van de heersende politieke elite (een typisch kenmerk van fascisme, overigens). Naar een nieuwe, klassenoverstijgende maatschappelijke orde streeft de partij zonder twijfel: Vlaming, Waal of Brusselaar, in het unitaire België van de B.U.B. zullen enkel ‘Belgen’ in harmonie met elkaar samenleven. Het bestaan van elke andere identiteit weet de partij handig te ontkennen en stigmatiseren via allerlei creatieve historische constructies.
De verlossing van dit Belgicisme geldt hier niet uitsluitend voor het eigen etnisch ras, maar wel voor mensen met een pro-Belgische overtuiging. Mensen met andere opvattingen (Vlaams-nationalisten, separatisten, in mindere mate federalisten) wacht enkel het lot van uitsluiting en discriminatie. Hoewel dit geen officieel B.U.B.-programmapunt is (dat kan ook moeilijk, want dan zou de organisatie allicht worden verboden voor discriminatie en aanzetten tot haat) is mij in de voorbije twee jaar meer dan duidelijk geworden dat de doorsnee B.U.B.’er absoluut geen probleem zou hebben met verbaal, mentaal en fysiek geweld tegen mensen met een anti-Belgische of pro-Vlaamse overtuiging. Op het forum heb ik dit meer dan één keer gesuggereerd. Nooit werd ik hierin tegengesproken. Nu al worden andere opvattingen zonder enige gereserveerdheid geridiculiseerd, geschandaliseerd en gecriminaliseerd (nóg een typisch kenmerk van het fascisme). Men mag er niet aan denken welk lot mensen met een andere opvatting wacht in het België van de B.U.B.. Het moge duidelijk zijn dat, volgens de partij, bepaalde rechten en vrijheden nu eenmaal enkel gelden voor mensen met een pro-Belgische overtuiging.
Het racisme binnen de B.U.B. heeft dus geen etnische basis, maar louter een basis van overtuiging. Mensen met ‘verkeerde’ ideeën horen niet thuis in het België van de B.U.B..

Binnen de partij wordt er ook geen geheim van gemaakt dat er een nieuwe, (pro-Belgische) samenleving moet herrijzen waarin de termen ‘Vlaams’ of ‘Waals’ niet langer bestaan. Op het eerste zicht geeft de partij niet de indruk totalitair te zijn, maar bij nadere observatie blijkt dit slechts schijn. Om op een efficiënte manier de discriminatie en uitsluiting van mensen met een anti-Belgische overtuiging te kunnen organiseren, is er zonder meer een totalitair overheidsapparaat nodig.
Ook aan een nieuwe elite is er volgens de partij duidelijk nood (dit heeft ze al meermaals letterlijk laten blijken, de huidige politieke elite is immers niet Belgisch-chauvinistisch genoeg). Voor de B.U.B. is het zeer duidelijk: enkel de omverwerping van het huidige systeem en de installatie van een andere elite die een nieuwe, pro-Belgische cultuur moet uitdragen in dit land, kan de biotoop zijn waarin de homo Belgicistus moet gedijen en waarin een periode van nationale wedergeboorte kan worden ingeluid.

Of de B.U.B. ook aan de overige kenmerken van het fascisme voldoet, valt moeilijker te zeggen. Aangezien het racisme van de B.U.B. niet biologisch geïnspireerd is, is er van sociaaldarwinisme uiteraard geen sprake. Wat de afwijzing van de democratie betreft lijken de B.U.B.’ers zich op te werpen als de ‘ultra-democraten’, die de enige en echte wil van het volk vertolken. Ook dit blijkt bij nadere observatie slechts schijn. Aangezien de partij beweert de mening van de meerderheid van de ‘Belgen’ te vertolken (zogezegd aangetoond door opiniepeilingen à la ‘Voelt u zich Belg?’), vindt ze zichzelf vanzelfsprekend democratisch. De vraag is echter of de partij een even grote fan van de democratie zou blijven als ooit uit zo’n peiling zou blijken dat een grote minderheid van de Vlamingen (of een kleine meerderheid) tegen een unitair België gekant zou zijn.
Mocht er ooit een dergelijke peiling worden gepubliceerd, valt echter al te voorspellen wat de reactie van de B.U.B. zal zijn: het resultaat zal wellicht vervalst zijn door een vreselijke en onderdrukkende anti-Belgische elite, terwijl elke peiling die pro-Belgische sentimenten aangeeft de enige échte vertolking van de volkswil kan zijn. Ok, hier bezondig ik mij even aan een intentieproces, maar ik durf zeggen dat ik de B.U.B. in de voorbije twee jaar voldoende heb geobserveerd om deze voorspelling te kunnen maken. Spreek mij gerust tegen, wie zich geroepen voelt.
Of het geloof in een sterk leidersbeginsel aanwezig is binnen de B.U.B., valt moeilijk te zeggen. Daarvoor zou er binnen de partij eerst eens een soort ‘leidersfiguur’ moeten opstaan, iemand die met enig charisma en enige geloofwaardigheid de standpunten van de B.U.B. kan vertolken. Hoezeer de partijleden iemand als Bart De Wever ook mogen haten, ik wed dat ze alleen maar kunnen dromen om ooit iemand met een dergelijk politiek-retorisch talent binnen de eigen rangen te hebben.
Aangezien de partij geen economisch programma heeft, kan onmogelijk worden geoordeeld in hoeverre men zou streven naar een ‘derde weg’ tussen kapitalisme en marxisme.
Anti-individualistisch is de partij zeker: in het toekomstige België van de B.U.B. zullen enkel ‘Belgen’ wonen, mensen die zichzelf een andere identiteit willen aanmeten (Vlaming, Waal, Brusselaar) zullen dit maar beter niet luidop kunnen zeggen. Enkel een identitaire belevenis die samenvalt met de grenzen van de gemeenten, historische Belgische provincies of het gehele continent zullen nog worden aanvaard. De leuze ‘Alles vóór de Belgische staat, niets buiten de Belgische staat en niemand tegen de Belgische staat’, is hier duidelijk van toepassing.

Besluit:

De Nederlandse historicus Jacques Presser zei ooit: ‘Als het fascisme in Europa ooit terugkomt, zal het dat doen onder de naam ‘antifascisme’. En de man heeft jammer genoeg gelijk gekregen.

Het enige duidelijke verschilpunt tussen het fascisme uit de 20ste eeuw en de ideologie van de B.U.B. is de inhoudelijke basis waarop mensen worden gediscrimineerd: vroeger op basis van etnisch ras, nu op basis van politieke overtuiging. Hoewel dit een wezenlijk verschil inhoudt, moet ik na twee jaar durende en zo objectief mogelijke observaties (volledige objectiviteit bestaat natuurlijk niet binnen de sociale wetenschappen, maar ik kan wel zeggen dat ik zelf geen uitgesproken voorstander ben van om het even welk staatsconcept binnen België en ook geen partijkaart hebt) in eer en geweten vaststellen dat de B.U.B. zonder meer de enige partij is die gevaarlijk dicht bij het fascisme aanleunt in dit land. Daarbij richt ze zich niet op mensen met een bepaalde etniciteit, maar op iedereen met een conservatieve, rechtse, Vlaams-nationalistische, separatistische en zelfs federalistische overtuiging.

Ik kan maar hopen dat deze partij ooit wat meer media-aandacht zal krijgen en vaker op debatten zal worden uitgenodigd. Dat (en niet een cordon sanitaire) is immers de enige manier om de maskers te doen afvallen, zodat het eindelijk duidelijk kan worden wie de échte overblijvende fascisten zijn in dit land.


Last edited by CJ5874 on Wed Feb 06, 2013 4:20 pm; edited 3 times in total
Back to top Go down
Invité
Guest
De ideologie van de B.U.B. Empty
PostSubject: Re: De ideologie van de B.U.B.   De ideologie van de B.U.B. EmptySun Jan 27, 2013 3:22 am

Indien iemand binnen het nationaal bestuur van de B.U.B. wél vindt dat alle mensen in dit land dezelfde rechten en vrijheden moeten hebben (ongeacht hun politieke overtuiging), en dat het niet per definitie fascistisch is om geen voorstander te zijn van een unitair België, gelieve het mij te laten weten. In dat geval zou ik mijn observaties en conclusies immers moeten herzien.
Back to top Go down
 
De ideologie van de B.U.B.
Back to top 
Page 1 of 1

Permissions in this forum:You cannot reply to topics in this forum
Belgische Unie - Union Belge :: BUB :: Le Parti / De Partij-
Jump to: